1. Phần dành cho Văn Thư PGD: Văn Thư tiếp nhận văn bản từ file cứng của các cơ quan khác vào Vofice

2. Phần dành cho Văn Thư PGD: Văn Thư chuyển văn bản xuống trường và đẩy lên cổng thông tin điện tử bằng Vofice

 

1. Phần dành cho Văn Thư PGD: Văn Thư tiếp nhận văn bản từ file cứng của các cơ quan khác vào Vofice

VD: UBDN Chuyển văn bản hoặc công văn sang cơ quan mình:

Bước 1: Scan file giấy sang file pdf

Bước 2: Vào sổ văn bản trên Voffice

Bước 3: Chuyển lãnh đạo xử lý

(chi tiết xem video)

 

 

2. Phần dành cho Văn Thư PGD: Văn Thư chuyển văn bản xuống trường và đẩy lên cổng thông tin điện tử bằng Vofice

VD: Văn Thư chuyển văn bản đã ban hành xuống trường và lên cổng portal